phone:400-888-6699
phone:400-888-6699
phone:400-888-6699

端午放假通知

端午节放假通知

 
     凌宇电线端午节放假时间为:2019年6月7日至6月9日(共3天)。
 
    节日期间如需咨询或购买线缆请联系:13316995500(薛贞彬)
   
 在此凌宇全体员工祝大家端午节快乐!
 
                                  深圳市凌宇线缆有限公司
                                  二〇一九年六月三日