phone:400-888-6699
phone:400-888-6699
phone:400-888-6699

2022春节放假通知

2022年春节放假通知
尊敬的广大客户朋友
      2022年春节即将来临,凌宇公司春节放假时间为:2022126日(腊月廿四)至29日(正月初九)(共15天),210日(正月初十)正式上班。
    节日期间如需咨询线缆事宜请联系电话13316995500

 在此凌宇全体员工恭祝大家新春快乐!

 

                                  深圳市凌宇线缆有限公司

                                          二〇二一年十二月二十日